× Süre Azalıyor! Son Tarih 1 Aralık…

Sorularınız ve hizmet alım talepleriniz için 05306409597 nolu numaramızdan ya da satis@dataport.com.tr email adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Kanunu'na uygun olarak iletişim izinlerinizi İYS’ye (İleti Yönetim Sistemi) aktarmanız için Son Tarih 1 ARALIK 2020! Bu sürede rehberinizi ve izinlerinizi İYS sistemine aktarmazsanız tüm iletişim izinleriniz geçersiz sayılacaktır.

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ


  İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?

İleti Yönetim Sistemi (İYS), 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce sunulan ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetilebildiği web tabanlı bir platformdur.

İleti Yönetim Sistemi, hizmet sağlayıcıların arama, SMS mesaj, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik ileti şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyan, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemidir.


  Hizmet Sağlayıcı kimdir?

Telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ileti gönderimi yapan gerçek veya tüzel kişilere Hizmet Sağlayıcı denir.


  İş Ortağı Kimdir?

İYS İş Ortakları, İYS’den API lisansı kullanımı ve canlı ortama erişim hakkı elde ederek kendi müşterilerine İYS hizmetlerinin kullanılmasına imkân veren firmalardır. Dataport olarak Yetkili İYS İş ortaklığı hizmeti vermekteyiz.


  Ticari Elektronik İleti Nedir?

Hizmet Sağlayıcılar'ın, mal ve hizmetlerini pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine promosyon, kampanya, indirim, hediye içerikli gönderdiği iletilerdir. Bu iletilerin gönderilebilmesi için alıcıların onayı gerekir. Ancak, alınan veya dolaylı yoldan kullandırılan bir hizmete ilişkin yapılan teslimat, borç, fatura içerikli iletilerin gönderiminde onay aranmaz.

 Onay gerektiren İYS kapsamındaki ticari elektronik iletiler
  1. Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişim,
  2. Kutlama, tebrik veya temenni gibi işletmelerim tanınırlığını arttırmaya yönelik ticari elektronik iletişimler,
  3. Memnuniyet anket gönderimleri.


 Onay gerektirmeyen İYS kapsam dışı ticari elektronik iletiler
  1. Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.


  İleti Yönetim Sistemi ne zaman kullanılmaya başlayabilir?

Başvuru süreci başlamıştır. 1 Aralık 2020'den önce tüm izinleri sisteme aktarmış olmanız gerekmektedir. Mevzuat gereğince, bu tarih itibarıyla İYS'ye aktarılmamış izinler geçersiz kabul edilecektir.


  İleti Yönetim Sistemi'ne nasıl başvuru yapılabilir?

Sistemi kullanmak için İleti Yönetim Sistemi başvuru formunu kullanarak gerekli bilgi ve belgeleri iletmeniz gerekmektedir. Başvuru aşamasında girmiş olduğunuz bilgi ve belgeler kontrol edilip doğrulandıktan sonra İYS hesabınız kullanıma açılır.


  İş Ortağı Yetkilendirme nasıl yapılır?

Hizmet Sağlayıcı, İş Ortağı yetkilendirme işlemini, İYS üzerinde sağlanan ön yüzlerden gerçekleştirir. İYS API erişim hakkını kullanabilir.


 İleti Yönetim Sistemi'ne başvuru aşamasında hangi bilgi ve belgeler gereklidir?

  1. Hizmet Sağlayıcı'nın MERSİS numarası ve ticari elektronik ileti gönderimi yaptığı markaların tescil belgeleri(ve elektronik imzalı İleti Yönetim Sistemi Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesi)
  2. İmza yetkilisinin T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, kurumsal e-posta adresi.
  3. Müştereken temsile yetki durumunda en az bir yetkilinin daha ilk yetkili tarafından imzalanmış dokümanı imzalaması gerekmektedir.
  4. Bu bilgi ve belgelerin yanı sıra, marka bazında sahip olduğunuz onaylı kayıtlı elektronik iletişim adresi sayılarınız talep edilir.